Prima pagina

Schimbati anotimpul

Biserica de cimitir cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Horgesti

Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” este biserica de cimitir a satului Horgeşti din judeţul Bacău şi se află în partea de vest a satului, pe dealul numit Dumbrava. Este o construcţie din lemn, a fost între anii 1886-1889 de către Profira Strat împreună cu fiul ei George şi a fost sfinţită de către protoiereul Th. Atanasiu la 2 iulie 1889. Lemnul folosit la construcţie este de stejar, tăiat chiar din pădurea din apropiere, bârnele au fost cioplite sub formă de obadă, pentru a da rotunjime absidelor şi altarului, temelie din piatră cioplită, iar legătura bârnelor de la abside şi a celor ce formează unghiuri drepte s-au făcut cu cuie mari lucrate de fierari, în stilul „coada rândunicii” sau „în căţei”, după caz. Planul construcţiei este trilobat, sub formă de cruce greacă, acoperişul este din şindrilă.

De mare valoare artistică şi patrimonială este catapeteasma bisericii, a cărei provenienţă poate fi bănuită fie la biserica veche din lemn lângă care s-a zidit biserica parohială din zid, fie la locaşurile mănăstireşti ce au fost în preajma satului în vechime, şi care pare să fi fost executată în jurul anului 1800.

Întrucât au fost ridicate două biserici în Horgeşti concomitent este lesne de înţeles faptul că dacă biserica din zid era destinată nevoilor spirituale ale familiei ctitorilor, cea din lemn a fost construită pentru oamenii din sat, cei din urmă având acces permanent la biserica parohială din vale abia după anul 1944. După acest an la biserica din lemn s-a făcut slujbă numai de ziua hramului(8 noiembrie) şi la Înălţare, iar din 2008, datorită lucrărilor de reparaţii la biserica de zid, toate slujbele bisericeşti au fost săvârşite la biserica de cimitir până la finalizarea acestora.

O dată cu trecerea timpului clădirea bisericii s-a degradat, fiind necesare lucrări de intervenţie. Una dintre ele a avut loc în anul 1967 când preotul Constantin Dinu împreună cu credincioşii au turnat un brâu de ciment în exterior, iar în interior întreaga suprafaţă a pardoselii tot din ciment, pentru a o consolida. A urmat o altă reparaţie după anul 1990 când turla a fost consolidată prin piloni de beton şi cu planşeu betonat de către Pr. Popovici Gabriel, iar apoi Pr. Florea Vasile a îmbrăcat cu scândură nava bisericii şi turla, a refăcut şindrila, în interior a îmbrăcat pereţii şi bolta cu un anumit tip de placaj, peste care s-a pictat, iar prin contribuţia Pr. Dr. Nicolae Hurjui împreună cu alţi fii ai satului s-au tratat şi s-au curăţat icoanele catapetesmei.

Lucrările acestea au fost finalizate în anul 1997, când s-a resfinţit biserica de către P.S. Eftimie Luca în ziua de 22 iunie.

Din păcate, în anul 2001, biserica a fost prădată de către un fiu al satului certat cu legea, care a sustras câteva icoane, între care şi cea mai veche, datată 1796. Aceste icoane nu au mai fost recuperate niciodată, la fel ca şi uşile împărăteşti, de o frumuseţe deosebită, asupra căror dispariţie planeaza un mister.

Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi” este monument istoric, clasa B, codul BC-II-m-B-00845 şi momentan este necesar un plan de conservare a clădirii, însă legislaţia privind monumentele istorice este reticentă oricărei intervenţii, ceea ce poate duce la degradarea ei iremediabilă.