Prima pagina

Schimbati anotimpul

Biserica parohială Horgesti

 

Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” este construită între anii 1885-1889 de către Profira Strat împreună cu fiul ei George pe locul aparţinând acestei familii boiereşti, la început având acces doar familia, ca apoi, după anul 1944 să fie accesibilă şi credincioşilor din sat. S-a clădit pe un loc nou la 50m distanţă de o biserică veche din lemn, din care există posibilitatea să se fi luat catapeteasma şi icoanele şi să se fi fost mutate la biserica de lemn din cimitirul satului, construită în aceeaşi perioadă. La temelie s-a pus piatră, adusă cu carele boiereşti tocmai de la Târgu Ocna, peste care s-a zidit cu cărămidă, confecţionată pe plan local, şi s-a acoperit cu tablă zincată. În clopotniţă s-au aşezat trei clopote de origine rusească, datate 1888. Stilul în care s-a construit biserica este cel moldovenesc, la care se adaugă ca particularitate cele patru calcane triunghiulare aşezate în colţuri, ce dau un aspect deosebit şi trimit cu gândul la o oarecare influenţă apuseană.

În privinţa picturii, aceasta este realizată în ulei în tehnica neobizantină realistă, cu scene foarte frumos realizate, iar pe icoana Mântuitorului este indicat pictorul N. Rotaru. Conform unei relatări a protoiereului Th. Atanasiu din 1890 se pare că ambele biserici din sat au fost sfinţite de el pe 1 şi 2 iulie 1889, dând şi menţiunea că durata construcţiilor a fost de patru ani.

În urma cutremurului din 1940 au crăpat pereţii bisericii, s-a rupt un picior de la turlă, s-a stricat complet plafonul, aşa încât la reparaţia din 1953, realizată de preotul Constantin Dinu, a fost necesară reparaţia plafonului şi repictarea acestuia, executată de C. Negrescu din Roman, având după aceea loc şi o slujbă de resfinţire. În anul 1942 ctitorul George Strat a zidit un mormânt în partea dreaptă a naosului, unde este înmormântată soţia sa, Smaranda.

O pagină neagră în istoria bisericii o constituie două evenimente recente, unul în anul 2000, când biserica a fost jefuită, iar cel de-al doilea în ziua de Bobotează a anului 2008, când în timpul slujbei biserica i-a foc din cauza unei defecţiuni a sobei, în urma incendiului rămânând doar pereţii avariaţi şi catapeteasma împreună cu obiectele sfinte, salvate de săteni în toiul vâltorii.

În vara aceluiaşi an s-au început lucrări ample de reconstrucţie şi consolidare, adăugându-se celor de subzidire făcute de un enoriaş, Arvinte Vasile, în anul 2006, şi s-a reuşit consolidarea întregii clădiri, refacerea şarpantei, montatea tablei de cupru, finisajele exterioare, lucrările continuând şi la data alcătuirii acestui material.

Prin strădania Pr. Dr. Hurjui Nicolae, fiu al satului, am putut afla nume ale slujitorilor bisericii din Horgeşti după cum urmează: diacon Zahii al Stancăi(1632-1633), Pr. Ştefan(1667-1687), Pr. Sava Ieromonah - sec. XVII, Teodor săn Pr. Petcu din Gioseni(1809), Pr. Constantin(1847), Pr. I. Scarlat(1890), Pr. I. Vasiliu, Pr. Melchisedec Mârza(1898), Pr. Pavel Şoşu(până în 1936), Pr. Dinu Constantin(1936-1978), Pr.Gânju Vasile(1978-1980), Pr. Popovici Gabriel(1980-1993), Pr. Florea Vasile(1993-1998), Pr. Uricaru Valentin(1998-2008), actualmente Pr. Cucu Petru, începând cu iunie 2008.

Trebuie precizat şi faptul că în timpul păstoririi lor preoţii Popovici Gabriel şi Florea Vasile au avut însemnate realizări gospodăreşti, reuşind construirea unei case parohiale spaţioase, plantarea unei vii şi a unei livezi cu pruni, dar şi multe altele, continuând activitatea deosebită a celui care a slujit parohiei timp de 42 de ani, preotul Constantin Dinu.


Galerie foto:

  • Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, Horgesti
  • Preot Cucu Petru si primarul Turcan Ionel
  • Preot Cucu Petru si primarul Turcan Ionel