Prima pagina

Schimbati anotimpul

Hotarari 29 septembrie 2016

  1. HCL 44 din 29.09.2016 privind  aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si fucntionare a Consiliului Local Horgesti. (pag1 + pag2)
  2. HCL 45 din 29.09.2016 privind rectificarea bugetului local la data de 29.09.2016. (pag1 + pag2)
  3. HCL 46 din 29.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii la nivelul scolilor gimnaziale Horgesti si Racatau. (pag1 + pag2)
  4. HCL 47 din 29.09.2016 privind introducerea unor suprafete de teren in Registrul Local al Spatiilor verzi din comuna Horgesti, judetul Bacau. (pag1 + pag2)
  5. HCL 48 din 29.09.2016 privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 36 din 31.08.2016 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile de Administratie ale unitatilor de invatament din comuna Horgesti. (pag1 + pag2)
  6. HCL 49 din 29.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SATELE SOHODOR, RECEA, GALERI, RACATAU-RAZESI, RACATAU DE JOS, BAZGA, COMUNA HORGESTI, JUDETUL BACAU" . (pag1 + pag2)
  7. HCL 50 din 29.09.2016 privind implementarea proiectului "ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SATELE SOHODOR, RECEA, GALERI, RACATAU0RAZESI, RACATAU DE JOS, BAZGA, COMUBNA HORGESTI, JUDETUL BACAU". (pag1 + pag2)
  8. HCL 51 din 29.09.2016 privind reactualizarea " Inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Horgesti, judetul Bacau". (pag1 + pag2)