Prima pagina

Schimbati anotimpul

Arhiva hotarari consiliul local

SEDINTA ORDINARA 24.05.2018
1.HCL24/24.05.2018-privind modificarea si completarea inventarului domeniului public.
2.HCL 25/24.05.2018-privind sustinerea Declaratiei simbolice de Unire cu Republica Moldova.
3.HCL 26/24.05.2018-privind aprobarea lucrarii de investitie"extindere retea elecdtrica aeriana Racatau de Jos,Bazga,Racatau Razesi
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 26.04.2018
1.HCL 23 din 26.04.2018 privind aprobarea actului aditional la contractul-cadru de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, pentru anul 2018.
2.HCL 22 din 26.04.2018 privind aprobarea contributiei Consiliului Local al comunei Horgesti, judetul Bacau, la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoanele cu handicap.
3.HCL 21 din 26.04.2018 privind aprobarea programului anual al achiztiilor publice pentru anul 2018.
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 22.03.2018
1.HCL 20 din 22.03.2018 privind aprobarea lucrarilor de interes local ce se vor executa de persoanele  majore apte de munca , beneficiare de ajutor social pentru anul 2018.
2.HCL 19 din 22.03.2018 privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti.
3.HCL 18 din 22.03.2018 privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2017 pentru investitii in anul 2018.
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 20.02.2018
1. HCL 17 din 20.02.2018 privind aprobarea Planului de ocuparea a functiilor publice pe anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Horgesti, judetul Bacau.
2. HCL 16 din 20.02.2018 privind aprobarea machetei PRIORITATI-OBIECTIVE-PLAN DE ACTIUNI 2018 , transmisa de Institutia Prefectului- judetul Bacau.
3. HCL 15 din 20.02.2018 privind aprobarea Statutului Comunei Horgesti, judetul Bacau.
4. HCL 14 din 20.02.2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubritate.
5. HCL 13 din 20.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  (ROF) al Aparatului de specilitate al Primarului Comunei Horgesti.
6. HCL 12 din 20.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara (ROI) al Aparatului de specilitate al Primarului Comunei Horgesti.
7. HCL 11 din 20.02.2018 privind aprobarea incheierii contractului de asistenta juridica , faza procesuala-fond,cu Cabinetul de Avocat "Jinga Maria" Bacau, pentru reprezentarea in dosarele nr. 4415/110/2016 si nr. 15997/180/2017, aflate pe rolul Tribunalului Bacau, respectiv Judecatoriei Bacau.
8. HCL 10 din 20.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
 
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 06.02.2018
1. HCL 9 din 06.02.2018 privind aprobarea masurilor care urmeaza a fi luate pentru ducerea la indeplinire a Deciziei nr.40/09.10.2017 a Camerei  de Conturi Judetul Bacau si desemnarea functionarilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Horgesti, judetul Bacau, responsabil
2. HCL 8 din 06.02.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza comunei Horgesti, jud. Bacau, pentru anul 2018 si  Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice in comuna Horgesti, judetul Bacau
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 23.01.2018
1. HCL NR. 7 privind achizitionarea de servicii juridice si desfasurarea uneiproceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistenta/reprezentare/consultanta juridica
2. HCL NR. 6 privind stabilirea programului de audientaal consilierilor locali din cadrul Consiliului  Local al comunei Horgesti, judetul Bacau
3. HCL NR. 5 DIN 23.01.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipal in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe si a modalitatii de gestiune a serviciului de colectare si transport  a deseurilor municipal in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe.
4. HCL NR. 4 DIN 23.01.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau".
5. HCL NR. 3 DIN 23.01.2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegareprin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau.
6. HCL NR. 2 DIN 23.01.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB.
7. HCL NR. 1 DIN 23.01.2018 privind modificarea HCL nr. 3/23.01.2015 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.12.2017
1.HCL 58 din 29.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018.
 
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 21.12.2017
1.HCL 56 din 21.12.2017 privind rectificarea bugetului
2.HCL 57 din 21.12.2017 privind modificarea HCL 53 din 2017-reteaua scolara
 
 
 
SEDINTA  EXTRAORDINARA DIN DATA DE 12.12.2017
 
1. HCL 53 din 12.12.2017 privind aprobarea retelei scolare
2. HCL 54 din 12.12.2017 privind rectificarea bugetului local.
3.HCL 55 din 12.12.2017 privind completarea HCL 37/2017
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 24.10.2017
 
1. HCL 48 din 24.10.2017 privind aprobarea modului de transfer a retelei, a pretului si a contractului aferent pentru lucrarea : " Extindere de retea electrica zona PT1 Galeri pentru alimentare cu energie electrica consumatori casnici si iluminat public" , comuna Horgesti, judetul Bacau.
2. HCL 49 din 24.10.2017 privind aprobarea modului de transfer a retelei, a pretului si a contractului aferent pentru lucrarea : " Extindere de retea electrica zona PT1 Sohodor pentru alimentare cu energie electrica consumatori casnici si iluminat public" , comuna Horgesti, judetul Bacau.
3. HCL 50 din 24.10.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.11 din 14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire scoala in sat Sohodor, comuna Horgesti , judetul Bacau."
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 28.09.2017
 
1. HCL 43 din 28.09.2017 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Horgesti, judetul Bacau in consiliile de administratie ale Scolilor Gimnaziale Horgesti si Racatau, judetul Bacau.
2. HCL 44 din 28.09.2017 privind acordarea unui mandat special domnului Cioroaba Gheorghe, reprezentantul comunei Horgesti, judetul Bacau in cadru Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau in vederea exercitarii votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectueaza operatorul.
3. HCL 45 din 28.09.2017 privind transformarea unui post din Statul de functii al Primariei comunei Horgesti, judetul Bacau in vederea promovarii personalului contractual incadrat pe acest post in grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior.
4. HCL 46 din 28.09.2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare.
5. HCL 47 din 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru data de 28.09.2017.
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 04.09.2017
 
1.HCL 39 din 04.09.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 04.09.2017.
2. HCL 40 din 04.09.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in satele Sohodor, Recea, Galeri, Racatau-Razesi, Racatau de jos, Bazga, comuna Horgesti, judetul Bacau."
3. HCL 41 din 04.09.2017 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la FNGCIMM SA - IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile.
4. HCL 42 din 04.09.2017 privind aprobarea completarii Planului anual al achizitiilor publice , comuna Horgesti, judetul Bacau.
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 22.08.2017
 
1. HCL 34 din 22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza DTAC si faza Proiect tehnic - detalii de executie aferenta obiectivului de investitii : "Extindere de retea electrica zona PTA1 Galeri, pentru alimentare cu energie electrica consumatori."
2. HCL 35 din 22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza DTAC si faza Proiect tehnic - detalii de executie aferenta obiectivului de investitii : "Extindere de retea electrica zona PTA1 Sohodor, pentru alimentare cu energie electrica consumatori."
3. HCL 36 din 22.08.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Horgesti, judetul Bacau pentru perioada 2014-2020.
4. HCL 37 din 22.08.2017 privind implementarea proiectului "Achizitia unui buldoexcavator pentru intretinerea drumurilor si spatiile verzi".
5. HCL 38 din 22.08.2017 privind aprobarea imbunatatirii accesului cetatenilor la informatiile de interes difuzate din oficiu, in cadrul Primariei Horgesti
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 31.07.2017
 
1. HCL 33 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comuneiHorgesti, judetul Bacau, cat si a consilierilor locali, care se aplica incepand cu data de 1 iulie 2017, in conformitate cu dispozitiile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 21.07.2017
 
1. HCL 30 din 21.07.2017 privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Horgesti, judetul Bacau.
2. HCL 31 din 21.07.2017 privind modul de intocmire a registrului agricol incepand cu data de 01 august 2017.
3. HCL 32 din 21.07.2017 privind aprobarea achizitionarii si instalarii unui sistem de supraveghere video cu circuit inchis CCTV in punctele strategice ale comunei Horgesti, judetul Bacau pentru cresterea sigurantei si prevenirii criminalitatii.
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.06.2017
 
1. HCL 29 din 29.06.2017 privind aprobarea planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2017.
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 25.05.2017
 
1. HCL 27 din 25.05.2017 privind modificarea Anexei nr. 24 la HG 1347/2001 - "Inventarul bunurilor care apartin domeniul public al comunei Horgesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 305 Bis/09.05.2002.
2. HCL 28 din 25.05.2017 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Horgesti.
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 12.05.2017
 
1. HCL 25 din 12.05.2017 privind implementarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investitie "Modernizare si dotare camin cultural in satul Racatau-Razesti, comuna Horgesti, judetul Bacau"
2. HCL 26 din 12.05.2017 privind rectificarea bugetului local sl comunei Horgesti, judetul Bacau la data de 12.05.2017.
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 28.04.2017
 
1. HCL 16 din 28.04.2017 privind aderarea comunei Horgesti, judetul Bacau la ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA
2. HCL 17 din 28.04.2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
3. HCL 18 din 28.04.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului : "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau."
4. HCL 19 din 28.04.2017 privind aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2017
5. HCL 20 din 28.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Extindere retea electrica aeriana 0,4kv - circuitul 2 alimentat din zona PTA1 " , din satul Galeri, comuna Horgesti, judetul Bacau
6. HCL 21 din 28.04.2017 privind aprobarea modului de transfer al retelei, a pretului si a contractului aferent pentru lucrarea : " "Extindere retea electrica aeriana 0,4kv - circuitul 2 alimentat din zona PTA1 " , din satul Galeri, comuna Horgesti, judetul Bacau
7. HCL  22 din 28.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Extindere retea electrica aeriana 0,4kv - circuitul 2 alimentat din zona PTA1 " , din satul Sohodor, comuna Horgesti, judetul Bacau
8. HCL 23 din 28.04.2017 privind aprobarea modului de transfer al retelei, a pretului si a contractului aferent pentru lucrarea : " "Extindere retea electrica aeriana 0,4kv - circuitul 2 alimentat din zona PTA1 " , din satul Sohodor, comuna Horgesti, judetul Bacau
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.03.2017
 
1. HCL 13 din 31.03.2017 privind incheierea Protocolului de colaborare intre UAT HORGESTI si UAT PARINCEA, judetul Bacau.
2. HCL 14 din 31.03.2017 privind premierea elevilor de pe raza UAT HORGESTI cu rezultate deosebite la invatatura, olimpiade si concursuri judetene, nationale si internationale.
3. HCL 15 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 14.03.2017
 
1. HCL 9 din 14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii- "Reabilitare drumuri comunale si satesti in comuna Horgesti"
2. HCL 10 din 14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii- "Construire pod pe DC 92 la km 0+225 in sat Horgesti, comuna Horgesti, judetul Bacau".
3. HCL 11 din 14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii- "Construire scoala in sat Sohodor, comuna Horgesti, judetul Bacau."
4. HCL 12 din 14.03.2017 privind aprobarea lucrarilor de interes local ce se vor executa de persoanele majore apte de munca, beneficiare de ajutor social pentru anul 2017.
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 23.02.2017
 
1. HCL 4 din 23.02.2017 privind asocierea comunei Horgesti cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Judetelui Bacau;
2. HCL 5 din 23.02.2017 pentru aprobarea cotizatiei anuala la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB;
3. HCL 6 din 23.02.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau";
4. HCL 7 din 23.02.2017 privind validarea mandatului unui consilier local pe locul devenit vacant ;
5. HCL8 din 23.02.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Horgesti.
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 26.01.2017
 
1. HCL 1 din 26.01.2017 privind aprobarea Planului de ocuparea a functiilor publice pe anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Horgesti, jud. Bacau
2. HCL 2 din 26.01.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Horgesti, jud. Bacau
3. HCL 3 din 26.01.2017 privind achizitionarea de servicii juridice si desfasurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice/juridice ce vor oferi asistenta/reprezentare/consultanta juridica in perioada februarie - decembrie 2017, dar nu mai tarziu de data ocuparii prin concurs a postului vacant de consilier juridic.
 
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 16.12.2016
 
1.HCL 65 din 16.12.2016 privind aprobarea regulamentului si contractului cadru privind inchirierea bunurilor aflate in domeniul public sau privat al comunei Horgesti;
2.HCL 66 din 16.12.2016 privind aprobarea rectificarea bugetului local in luna decembrie;
3.HCL 67 din 16.12.2016 privind aprobarea retelei scolare din comuna Horgesti, judetul Bacau pentru anul scolar 2017-2018;
4.HCL 68 din 16.12.2016 privind aprobarea alocarii sumei de 11,83 le/pachet/copil, pentru acordarea de cadouri prescolarilor si scolarilor din comuna Horgesti, cu ocazia pomului de Craciun 2016.
 
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 08.12.2016
 
1.HCL 61 din 08.12.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local in luna decembrie 2016;
2.HCL 62 din 08.12.2016 privind aprobarea aplicarii proiectului 'Scoala pentru toti" in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU) si aprobarea incheierii unui acord parteneriat intre Consiliul Local Horgesti si Consiliul Local Ungureni;
3.HCL 63 din 08.12.2016 privind aprobarea scrierii Cererii de finantare si implementarea proiectului "Interventii sustenabile in educatie in Ungureni si Horgesti" pentru aplicarea proiectului " Scoala pentru toti" in cadrul POCU;
4.HCL 64 din 08.12.2016 privind aprobarea cotizatiei pe anul 2017 la GAL
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.11.2016
 
1.HCL 60 din 30.11.2016 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in comuna Horgesti, pentru perioada 2017-2020.
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 07.11.2016
 
1.HCL 59 din 07.11.2016 privind modificarea pozitiei nr. 75 a inventarului domeniului public comunei Horgesti;
2.HCL 58 din 07.11.2016 privind modificarea partiala a art. 1 din HCL 52 din 06.10.2016;
3.HCL 57 din 07.11.2016 privind modificarea nr. crt. 133 din anexa nr. 1 din HCL nr. 51 din 29.09.2016;
4.HCL 56 din 07.11.2016 privind rectificarea BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 07.11.2016;
 
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 27.10.2016
 
1.HCL 53 din 27.10.2016 privind modificarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Horgesti;
2.HCL 54 din 27.10.2016 privind rectificarea  bugetului local la data de 27.10.2016;
3.HCL 55 din 27.10.2016 privind constatarea vacantarii unui mandat de consilier local.
 
 
SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 06.10.2016
  1. HCL 52 din 06.10.2016 privind completarea si modificarea inventarului domeniului public cu noile drumuri de exploatare si dimensiunile drumurilor deja existente ale comunei Horgesti, judetul Bacau.
 
SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.09.2016 
  1. HCL 44 din 29.09.2016 privind  aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si fucntionare a Consiliului Local Horgesti. (pag1 + pag2)
  2. HCL 45 din 29.09.2016 privind rectificarea bugetului local la data de 29.09.2016. (pag1 + pag2)
  3. HCL 46 din 29.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii la nivelul scolilor gimnaziale Horgesti si Racatau. (pag1 + pag2)
  4. HCL 47 din 29.09.2016 privind introducerea unor suprafete de teren in Registrul Local al Spatiilor verzi din comuna Horgesti, judetul Bacau. (pag1 + pag2)
  5. HCL 48 din 29.09.2016 privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 36 din 31.08.2016 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile de Administratie ale unitatilor de invatament din comuna Horgesti. (pag1 + pag2)
  6. HCL 49 din 29.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SATELE SOHODOR, RECEA, GALERI, RACATAU-RAZESI, RACATAU DE JOS, BAZGA, COMUNA HORGESTI, JUDETUL BACAU" . (pag1 + pag2)
  7. HCL 50 din 29.09.2016 privind implementarea proiectului "ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SATELE SOHODOR, RECEA, GALERI, RACATAU0RAZESI, RACATAU DE JOS, BAZGA, COMUBNA HORGESTI, JUDETUL BACAU". (pag1 + pag2)
  8. HCL 51 din 29.09.2016 privind reactualizarea " Inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Horgesti, judetul Bacau". (pag1 + pag2)
  9.  

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.06.2017

SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 29.12.2017


Fisiere: